امروز : یکشنبه, ۱۱ آبان , ۱۳۹۹
تاریخ : 2015/07/08 - 10:55 ذخیره فایل ارسال به دوستان

تصاویری از دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۱۵

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۱۶

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۱۷

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۱۸

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۱۹

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

????? ??? ????? ??????? ???? ???????????? ??????????? ?? ???? ???? ??????

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۲۱

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۲۲

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۲۳

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۲۴

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

????? ??? ????? ??????? ???? ???????????? ??????????? ?? ???? ???? ??????

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۲۸

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۳۰

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۳۱

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۳۲

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۳۳

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۳۴

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

۳۵

دومین روز مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حضور رهبر انقلاب

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين