امروز : پنج شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰
تاریخ : 2015/08/06 - 18:08 ذخیره فایل ارسال به دوستان

گزارش تصویری بازدید وزیر بهداشت از مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

خوش آمدگویی ازسوی دکترربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، با حضور استاندارمازندران، نمایندگان بابل در مجلس شورای اسلامی

خوش آمدگویی ازسوی دکترربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، با حضور استاندارمازندران، نمایندگان بابل در مجلس شورای اسلامی

خوش آمدگویی ازسوی دکترربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، با حضور استاندارمازندران، نمایندگان بابل در مجلس شورای اسلامی

خوش آمدگویی ازسوی دکترربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، با حضور استاندارمازندران، نمایندگان بابل در مجلس شورای اسلامی

دکتر هاشمی وزیر بهداشت،دکترربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر جان بابایی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر هاشمی وزیر بهداشت،دکترربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر جان بابایی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر هاشمی وزیر بهداشت،دکترربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر هاشمی وزیر بهداشت،دکترربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل

خوش آمدگویی ازسوی دکترربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، با حضور استاندارمازندران، نمایندگان بابل در مجلس شورای اسلامی

خوش آمدگویی ازسوی دکترربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، با حضور استاندارمازندران، نمایندگان بابل در مجلس شورای اسلامی

بازدید از مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر اولین مرکز پرتودرمانی شمال کشور

بازدید از مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر اولین مرکز پرتودرمانی شمال کشور

بازدید از مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر اولین مرکز پرتودرمانی شمال کشور

بازدید از مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر اولین مرکز پرتودرمانی شمال کشور

بازدید از مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر اولین مرکز پرتودرمانی شمال کشور

بازدید از مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر اولین مرکز پرتودرمانی شمال کشور

بازدید از مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر اولین مرکز پرتودرمانی شمال کشور

بازدید از مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر اولین مرکز پرتودرمانی شمال کشور

بازدید از مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر اولین مرکز پرتودرمانی شمال کشور

بازدید از مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر اولین مرکز پرتودرمانی شمال کشور

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا بخش های ICU و picu

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا بخش های ICU و

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا بخش های ICU و

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا بخش های ICU و

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا بخش های ICU و

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا بخش های ICU و

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا بخش های ICU و

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

IMG_8148بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا بخش های ICU و

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا بخش های ICU و

بازدید از اورژا نس بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

نشست صمیمی با وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه توسط دکتر ربیعی

نشست صمیمی با دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه توسط دکتر ربیعی

  نشست صمیمی با دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه توسط دکتر ربیعی

نشست صمیمی با دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه توسط دکتر ربیعی

نشست صمیمی با وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه توسط دکتر ربیعی

نشست صمیمی با دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه توسط دکتر ربیعی

نشست صمیمی با وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه توسط دکتر ربیعی

نشست صمیمی با دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و ارائه گزارش عملکرد دانشگاه توسط دکتر ربیعی

بازدید از مرکزآموزشی درمانی آیت الله روحانی ره بابل

بازدید از مرکزآموزشی درمانی آیت الله روحانی ره بابل

بازدید از مرکزآموزشی درمانی آیت الله روحانی ره بابل

بازدید از مرکزآموزشی درمانی آیت الله روحانی ره بابل

بازدید از مرکزآموزشی درمانی آیت الله روحانی ره بابل

بازدید از مرکزآموزشی درمانی آیت الله روحانی ره بابل

بازدید از مرکزآموزشی درمانی آیت الله روحانی ره بابل

بازدید از مرکزآموزشی درمانی آیت الله روحانی ره بابل

بازدید از مرکزآموزشی درمانی آیت الله روحانی ره بابل

بازدید از مرکزآموزشی درمانی آیت الله روحانی ره بابل

بازدید از مرکز درمانی شهید یحیی نژاد بابل

بازدید از مرکز درمانی شهید یحیی نژاد بابل

بازدید از مرکز درمانی شهید یحیی نژاد بابل

بازدید از مرکز درمانی شهید یحیی نژاد بابل

بازدید از مرکز درمانی شهید یحیی نژاد بابل

بازدید از مرکز درمانی شهید یحیی نژاد بابل

بازدید از مرکز درمانی شهید یحیی نژاد بابل

بازدید از مرکز درمانی شهید یحیی نژاد بابل

بازدید از مرکز درمانی شهید یحیی نژاد بابل

بازدید از مرکز درمانی شهید یحیی نژاد بابل

گزارش و عکس : قائم وعظی /خبرگزاری بابل نومه
ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين