امروز : چهارشنبه, ۲۸ مهر , ۱۴۰۰
تاریخ : 2015/08/23 - 13:34 ذخیره فایل ارسال به دوستان
اجتماعی

شهرِ من دارالمؤمنین یا شهرِ من بهار نارنج

مسئله فرهنگ است، فرهنگی که در کنارِ هنر قرار می گیرد،

هیچگاه از ترکیبی منزجر کننده برخوردار نیست و گفتنش الزامی که این تنها نقدی با موضعِ کاملاً دوستانه و بدون ایجاد هیچ حاشیه ایی و یا تخریب فضایی. فراخوانی از سویِ دبیرخانه دائمی جشنواره بابل؛ پایتخت شهیدان منتشر شده با موضوعِ آواها و نواهایِ حماسی. در این جشنواره اُبژه هایی بعنوانِ طرحی که موردِ عرضه قرار گیرد،

عنوان شده؛ با سوژه هایی متفاوت جهتِ خلقِ آثار هنری. متنِ قضیه به هیچ بد نیست و ادامۀ آن نه تنها بی فایده بلکه حداقل مزیتِ آن سنجشِ میزانِ تئوریِ هنر و هنرمند و بروزِ خلاقیت هاست. فراخوانی بزرگ با تهیه و تمهیدِ کمیسیون فرهنگی هنری و روابط عمومی شورای اسلامی بابل به همراه شهرداری شهر که اولاً باید گفت خیلی ایده ها و موضوعاتِ خوب در بسترِ کارآمد طراحان قرار دارد. جشنواره ایی از آثارِ هنری از قبیل شعر، ترانه ، دکلمه، تئاتر خیابانی، عکس و نماهنگ در حالی که می شد و می توانست شهرِ دارالمؤمنین که اکنون بجایِ آن «بهار نارنج» واردِ پوسترها و فراخوان ها گردیده ،

شهرِ من دارلمؤمنین یا شهرِ من بهار نارنج

شهرِ من دارلمؤمنین یا شهرِ من بهار نارنج

در موردِ سبک زندگی و تحکیم خانواده برگزار شود. در حالی که شهر ما از نظرِ طلاق رتبه اوّل را در استان دارد هرچند گفتنش سخت و ناراحت کننده است امّا در عینِ اینکه می شود به پرورش و اعتلایِ فکریِ چنین موردی و خانواده اشاره داشت تا بعدها وقتی محیطِ خانواده سُست و لغزان گردیده ، برای جلوگیری از زخمی شدنِ آن تلاش نمود. این چیزی ست طبقِ فرامینِ مقام معظم رهبری و تلاش برایِ آن می تواند نظم بزرگی به اُرگان های اجتماعی و فرهنگی ما بخشد، در کنارِ آن خانواده و افرادی از خانواده واردِ جامعه می شوند.

می شد به موضوعِ حجاب و قدرتِ ظاهر و باطنیِ این مقولۀ بزرگ و جلوگیری از بیشتر از شدنِ روشنفکر مآبانه هایِ پوچ و غرب زده اشاره داشت. با اینکه صحبت در مقوله بزرگ و موردِ تیترِ امسال؛ «جمعیت» مورد اهمیت بیشتری داشت ؛ دوّمین جشنواره پایتخت شهیدان در بابل قرار بر برگزاری ست و البته که که هیچگاه شأن و منزلتِ شهدای این مرز و بوم مورد لطمه قرار نمی گیرد و نه اینکه کارِ خوبی نیست امّا امیدواریم مواردی در کنارِ این مقوله مورد توجه مسؤلین قرار گیرد.

بیانگرِ صبر و مشقتِ جانبازان و ایثارگران در مقابل سختی ها و بخصوص شهدا آنهم بطور مثال در قالبِ «تئاتر خیابانی» پوزیتویی ست از حصولِ یک ژانر در قالبِ حماسه و تاریخ و یک «مظهر». در کنار اینکه این موضوع در جایِ خود داری عظمت و ارزشمندی بی بدیلی ست و اینکه هیچ گاه از جریانِ فکری و حسیِ هنر و یا هنری که در حالِ عبور است نخواهد بود و ما سمبولِ این مخالفت نیستیم؛ مواردی که در بالا گفته شد می توانست با در نظر گرفتنِ ایجاب و زمانِ آن، عملی شود و امیدواریم هر چه زودتر پیگیری صورت گرفته شود.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين