مدیر کل امور مرزی وزارت کشور و دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع) گفت : وزیر کشور در این سفر ضمن بازدید میدانی از روند بازگشت زائران از مراسم اربعین حسینی و نحوه خدمات رسانی در مرز، آخرین شرایط عملکرد دستگاه های مختلف عضو ستاد اربعین را در استان ایلام ارزیابی می کند ./ م

منبع : برنا