او با تاکید بر گفته مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه “اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی” از مسائل مهم و مورد توجه است، گفت: اصلاح طلبان کشور ما همواره بر اصول اخلاقی سیاسی پایبند هستند از این رو نمی‌توان افراد ضد نظام را حتی نزدیک به اصلاحات دانست.

ابطحی در خاتمه با تاکید بر اینکه “هرکس دل در گرو وطنش دارد با این حرکت مخالف است” گفت: گویا افرادی که این اقدام را انجام داده اند از کشور خود کینه بزرگی به دل دارند و به دنبال جبران این کینه بر سر ایرانی ها در داخل کشور هستند.

او همچنین در کانال تلگرام خود در این باره نوشت: درست روزهایی که آقای ترامپ منتظر نشستن روی صندلی کاخ سفید است و همه نگران برهم خوردن برجام و آسیب دیدن ملت ایران هستند، خانم موگرینی هم دست به کار شده که نگذارد دوباره تحریم ها و جنگ سرد هسته ای برگردد. آقای اوباما هم به این نتیجه رسیده که باید از اسراییل دور شود،  سی نفر از ایرانیان خارج نشین به ترامپ نامه نوشته اند که وقت فشار روی ایران و ادامه تحریم ها است. این کار خیانت بزرگی به ملت ایران است. بدانیم که گرگ هم گوشت همجنس خود را نمی خورد. هرکسی هرجوری  و هر جایی می خواهد زندگی کند، اما تشویق آدم تندخویی مثل ترامپ به سخت گرفتن بر ملت ایران، یک جنایت ملی است.