نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با استناد به ماده ۱۵ اساسناه به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر بازاری ‌یابی سازمان لیگ فوتبال ایران منصوب می شوید.‌

امید است با اتکا به خداوند متعال و با تلاش مستمر آنجناب و دیگر همکاران در راستای مسئولیت پیش روی، در امرو توسعه و ‌تحقق اهداف، شاهد ارتقا بیش از پیش این سازمان و فوتبال کشور باشیم.‌/ز

برنا