امروز : دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹
تاریخ : 2015/06/13 - 1:09 ذخیره فایل ارسال به دوستان

چرامسولان کشورخودرادربحث مسایل فرهنگی به خواب می زنند

چرامسولان کشورخودرادربحث مسایل فرهنگی به خواب می زنند

امام جمعه بندپی غربی بابل

امام جمعه بندپی غربی بابل

به گزارش خبرنگار بابل نومه ،حجت الاسلام حاجی زاده درخطبه های نمازجمعه امروز اظهارداشت: کمک کردن و دستگیری ضعفای جامعه فقط در کمک مادی خلاصه نمیشودبلکه مهمتروافضل تر ازکمک مادی این است که نسبت به ضعفای جامعهاز نظرتقوا واینان وضعف اعتقادی دارند را توجه کندوانان رادستگیری کنند. چراامربه معروف ونهی از منکر کمرنگ شدچرادیگرصورت نمیگیرد انسانهای متقی بایدنسبت به مسایل بی حجابی وبی بندوباری درجامعه توجه داشته باشند. حجت الاسلام حاجی زاده درادامه خطبه اول افزود:درجامعه دونوع ملاک برای ازدواج وجوددارد ملاکی که جز ضروریات هست مثل ایمان وهم کف بودن از نظراسلام نه ازنظرجامعه امروز وملاک غیر ضروری که ماهیت دینی ندارد وی هدف ازدواج راازنظراسلام سعادت امروز وفردا وساختن خانه الهی و فرزنداوری وفرزندپروری براساس اموزه های دینی ورضایت خدادانست.

امام جمعه درخطبه دوم ضمن غنیمت شمردن ماه رجب وشعبان افزودبایدمحاسبه نفس داشته باشیم ودرماه رمضان فرصت روح رابه اوج برسانیم.
وی ادامه دادچرامسولان کشورخودرابه خواب میزننداحساس میکنیم جوانان به فرهنگ مبتذل غرب گرایش پیدامیکنند. چرامسولان فرهنگی خطر راحس نمیکنندچراکاراساسی صورت نمیدهند چراقلیان سراهاراجمع نمیکنند.فکری به حالش نمیکنند!!!
حجت الاسلام حاجی زاده گفت ازجمله حرکت ضدفرهنگی که درماه رمضان صورت میگیردفوتبال جام رمضان است هرچنددربین بدوبدتربدانتخاب میشود ولی چرا!!! درماه رمضان فوتبال هست که جوانان رااز مساجدوروزه دورمیکند. حرکت بعدی فیلم هاوسریالهایی است پشت سرهم ازتلویزیون پخش میشود که مانع ازامدن جوانان وحتی متدینین به مساجدمیشود چون متاسفانه فضای فرهنگی رااینگونه کردندکه حتی از دست روحانیت هم کاری برنمی اید.
حجت الاسلام حاجی زاده گفت:چرامسولان فصل الخطاب رامقام معظم رهبری نمیگیرند. گاهی حرفهای سخیف ونسنجیده میزنند که نمیدانیم ازعمد!هست یاغیرعمد! چرافرمایشات رهبری رازیزپامیگذارند!!!

برچسب ها :
ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين