امروز : چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹
تاریخ : 2015/06/22 - 7:26 ذخیره فایل ارسال به دوستان

تأثیر اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آغاز جنگ های صلیبی

محمد محمودی؛ بابل نومه: بخش قبل، مروری بود بر سالهایِ نزدیک به جنگ های صلیبی، اوضاعِ مصر، فاطمیون، تونس و سایرِ مناطفِ دیگر که در حاشیه و حینِ شروعِ جنگ قرار داشتند.سلسله-سلجوقیان۱ در مورد سیسیل و آندلس و تقریبا ۱۰ سال قبل از اعلانِ جنگ، اوضاعِ سلسله مرابطین و انگیزه اصلیِ مسیحیان توضیح داده شد. مهمترین دلیل و انگیزشِ مسیحیان دلیلی متقابل بود. حضور ترکانِ سلجوقی در قلمرو مسیحیان و گسترش اسلام در پیِ آن، تفسیری برایِ آنها بوجود آورد که استعمار و جنگ علتِ واکنشِ آنها بود. جنگی که سالهایِ سال برای آماده سازی و لشکر کشی و نیرویِ انسانی وقت صرف شد. نتیجۀ همین حرکت از سویِ مسلمانان بود.

اما در ادامه، باید به اوضاعِ چند منطقه دیگر که در ارتباط با نقطه اصلی و مرکزِ آن بودند اشاره کرد. سلجوقیان بشدت پیشروی کرده بودند. ترسِ دولتِ فاطمی از حضوری آنها در مصر، از سویی دیگر فشار در اسپانیا و مسلمانِ آندلس، همهمه یِ باز پس گیریِ اراضیِ تسخیر شده رومِ شرقی ؛ تشنج هایِ مداومی را در پی داشت. تنشی که در شمالِ آفریقا وجود داشت، بشدت باعثِ ضعفِ پیکره یِ سیاستِ اسلامی شد. تونسی که در دستانِ فاطمیون بود توسطِ «معزبن بادیس بن منصور صنهاجی» خارج می شود.

در سال ۱۰۱۰میلادی، «الحاکم» خلیفه دیوانه قاهره، کلیسای قیامت را ویران می کند. این که دوباره مسلمانان مجدداً به تعمیرِ آن اقدامی کردند در مقابل منابعِ دیگر دارای تضاد است. ویلیام صوری در این باره می نویسد: «رنجهایِ مسیحیان در تحت سلطه مصریان، کاهش یافت. درست شبیه فرد زندانی ها که گاهی به او استراحت داده می شد؛ تا زمانی که «الحاکم» خلیفه مصر شد وضع بدین منوال بود. شرارت ها و جنایت های الحاکم از جنایت هایِ همه فرامانروایان قبل از او پیشی گرفت تا حدّی که نام او برای نسل های بعدی که چیزهایی از دیوانگیِ وی می شنیدند ضرب المثل شد. از کارهایِ زشتی که وی مرتکب شد تخریبِ کلیسای قیامت بود. این کلیسا در اساس توسط ماکسیموس بزرگ، اسقفِ قدس و به فرمانِ قسطنطنیه بنا شده که بعدها در دوره هراکلیوس(هرقل) تجدیدِ بنا شد. در روایات نقل شده که چون مادر الحاکم مسیحی بود وی این کارها را انجام می داد تا متهم به طرفداری از مسیحیان نشود.: ویلیام صوری؛ تاریخ الحروب الصلیبیه. ص ۱۴۷ »

اما در موردِ انگیزۀ ثانویه و در واقع نه چندان مهم برایِ جنگ، اما هدفمند، مسئله اقتصادی و اجتماعی اروپا بود. اینکه اوضاعِ آن زمان از لحاظ اقتصادی مناسب نبود، شکی در آن نیست. فئودالیسم ، نوعی نظامِ ثابت شده در اروپا بود ولی این دلیلی محکم برایِ حمله به مسلمانان نبود، در حالی که اوضاعِ موجود باعثِ بوجود آمدن برنامه ایی طولانی مدت برایِ استفاده از وضعیت اقتصادی و منفعت هایِ آن شد. روابطِ اربان با کشاورزان از لحاظ کلّی رابطه خوبی نبود. مسئله وراثت زمینداری که طبقِ قانون آن هرگاه زمینداری فوت می کرد، تمامِ دارایی آنها به پسر می رسد و سایرِ برادران از آنان بی بهره بودند؛ باعثِ نارضایتیِ و به دنباله آن، زمینه ایی بود برایِ کمبود آذوقه و گرانی و رشد بیماری. امّا این در جنگ پنج نتیجه ایی معکوس داشت، در حالی که «دمیاط» برایِ یکی از فرماندهانِ جنگ و وارد کردنِ نیروهایِ خود و ایجاد یک سرمایه و راحتیِ اقتصادی و اجتماعی، مناسب بود؛ با پیشنهادِ معاوضه با «اورشلیم» رد شد. مهمترین دلیل آن کینه و دشمنیِ آنها بود. هرچند دمیاط توسطِ مسلمانان دوباره باز پس گرفته شد.

تقریبا ۳۹ سال قبل از آغازِ جنگ و خواندنِ خطبه پاپ اوربانوسِ دوم؛ سلجوقیان «بغداد» را تصرف کردند. آنها قدرتمند و قلمرویی گسترده تشکیل داده بودند. در آن هنگام «القائم بامرالله»، بیست و هفتمین حاکم و خلیفه عبّاسی بود.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين