امروز : یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹
تاریخ : 2015/06/27 - 0:53 ذخیره فایل ارسال به دوستان

خطبه های نمازسیاسی عبادی جمعه بندپی غربی بابل

خطبه های نمازسیاسی عبادی جمعه بندپی غربی بابل مورخ ۵تیر۹۴

«مسولان باید شاخصه های فرهنگی کشور رابراساس شاخصه فرهنگی دینی قراردهند.»

به گزارش خبرنگار بابل نومه؛حجت الاسلام حاجی زاده؛امام جمعه بندپی غربی بااشاره به اینکه همانطورکه پزشک داروتجویزمیکند ،برای بیماری های روحی واخلاقی نیرخداوندداروهایی قراردادکه بایدهاو نبایدهایی هست و انجام میدهیم.
وی درادامه بابیان اینکه سلسله مباحث نمازجمعه الگوهای رفتاری خانواده بودگفت :تابه الان به دوموردایمان و هم کفوبودن اشاره کردیم. واماسومین معیاراصالت خانوادگی است که مقصودمقام و منزلت اجتماعی نیست. حاجی زاده خاطرنشان کردکه منظوراسلام ازاصالت سالم بودن وصالح بودن نفس هست. وی اظهارداشت :یکی ازمهمترین ملاک هابرای ازدواج شرافت و اصالت خانوادگی است.
ایشان درخطبه دوم نیزبیان کرد:آنچه درنگاه خداوند ودیگران شخص راعزیزمیکندتقوااست وعزت درگرومال وفراوانی جمعیت وقدرت و موقعیت اجتماعی نیست بلکه تقوااست.
وی باگرامی داشت هفته مبارزه باموادمخدرگفت :برای جمهوری اسلامی داشتن دوهزارودویست وسی وهشت شهیدنیروی انتظامی برای مبارزه باموادمخدرمناسب نظام نخواهدبود،بلکه پیشگیری بهترازدرمان هست.
وی گفت :بایدبه مسولان چندنکته رامتذکرشویم که :۱٫شاخصه های فرهنگی جامعه بایدارتقاء پیداکندومعیاربایددین باشد۲٫ایجاداشتغال برای جوانان است۳٫توسعه اقتصادی کشوربایدبارویکردخانواده های کم درامدموردتوجه قرارگیرد.
حاجی زاده بااشاره به شهدای هفتم تیرگفت :کاراساسی قوه قضایه مبارزه باهرنوع فساد،خصوصافسادی که امروزدرجامعه ما می باشد،فساد اداری مالی هست ومسولان بایدبه چندنکته توجه داشته باشند۱٫درگزینش افرادمسول دقت لازم رابکنند ۲٫نظارت و بازرسی هاست که درکشورماعدم قانون نیست بلکه عدم اجراونظارت قانون هست ۳٫عدم تهذیب نفس که یکی ازمهمترین عامل برای فساداست.
وی درپایان گفت :موضوعی که دربخش مطرح است مختلط بودن بعضی ازمدارس هست که ضمن تشکراززحمات جوادی رییس آموزش وپرورش گفت بایدراهی اندیشه شودتاتفکیک جنسیتی دراین مدارس صورت گیرد.

حجت الاسلام حاجی زاده؛امام جمعه بندپی غربی

حجت الاسلام حاجی زاده؛امام جمعه بندپی غربی

مصلی جمعه بندپی غربی

مصلی جمعه بندپی غربی

مصلی جمعه بندپی غربی

مصلی جمعه بندپی غربی

خبر: ادبی _ اکبرنیا/ خبرگزاری بابل نومه

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين