امروز : شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰
 • فرهنگی

  احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۲۲ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت آخر : غروب شلمچه     اتوبوس توی شلمچه ایستاد … خواهرها، آزادید. برید...

 • فرهنگی

  احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۲۱ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت بیست و یکم: دعوتنامه     فردا، آخرین روز بود … می رفتیم شلمچه...

 • فرهنگی

  احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۲۰ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت بیستم: نذر چهل روزه     همه رو ندید رد می کردم … یکی...

 • فرهنگی

  احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۱۹ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت نوزدهم: زندگی در ایران     به عنوان طلبه توی مکتب پذیرش شدم …...

 • فرهنگی

  احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۱۸ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت هجدهم: بی پناه     اون شب خیلی گریه کردم … توی همون حالت...

 • فرهنگی

  احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۱۷ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت هفدهم: فرار بزرگ     حدود دو ماه بیمارستان بستری بودم … هیچ کس...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۱۶ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت شانزدهم: اسیر و زخمی     از هواپیما که پیاده شدم پدرم توی سالن...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۱۵ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت پانزدهم: دست های خالی     توی این حال و هوا بودم که جلوی...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۱۴ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت چهاردهم: من و خدای امیرحسین     من مسلمان شدم و به خدای امیرحسین...

 • فرهنگی

  احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۱۳ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت سیزدهم: بی تو هرگز     برگشتم خونه … اوایل تمام روز رو توی...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۱۲ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت دوازدهم: با من بمان     این زمان، به سرعت گذشت … با همه...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۱۱ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت یازدهم: زندگی با طعم باروت     از ایرانی های توی دانشگاه یا از...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۱۰ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت دهم : معنای تعهد     گل خریدن تقریبا کار هر روزش بود …...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۹ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت نهم : حلقه   نزدیک زمان نهار بود … کلاس نداشتم و مهمتر از...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۸ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت هشتم: معادله غیر قابل حل     رفتم تو … اولش هنوز گیج بودم...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۷ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت هفتم : زندگی مشترک     وسایلم رو جمع کردم و رفتم خونه مندلی...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۶ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت ششم: معامله …     خیلی تعجب کرده بود … ولی ساکت گوش می...

 • احیای زندگی « عاشقانه ای برای تو ۵ »

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت پنجم: مرگ یا غرور …     غرورم له شده بود … همه از...

 • احیای زندگی «عاشقانه ای برای تو ۴»

  داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت چهارم: من جذاب ترم یا …     بالاخره توی کتابخونه پیداش کردم …...

 • احیای زندگی «عاشقانه ای برای تو ۳»

    داستان های جالب مسلمان شدن یا شیعه شدن «ایمان آوردن دختر اشراف زاده کانادایی» قسمت سوم: آتش انتقام     چند روز پام رو از خونه بیرون نگذاشتم...

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين